Elektrotechnika

IDŐPONT, HELYSZÍN
November 17. 14:00-17:00, E305ab

MEGTEKINTÉS
Teams Csoportban megbeszélés szerint.

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Villamos Energetika Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Dr. Kiss István, Dr. Iváncsy Tamás

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny a villamosmérnökök számára nélkülözhetetlen elektrotechnikai alapismeretekre épít, és ezen ismeretek gyakorlati alkalmazását igényli izgalmas problémák megoldásához.

A verseny azon hallgatóknak ajánlott, akik már hallgatták, vagy az adott félévben hallgatják az Elektrotechnika tárgyat. Elsősorban másodéves BSc villamosmérnök hallgatók jelentkezését várjuk, de felsobb éves hallgatók és MSc hallgatók is jelentkezhetnek.

A feladatok jellege: számítások, egyszerűsített számítások, becslések. A feladatok megoldásához mérnöki (fizikai) szemlélet szükséges. A feladatok az elektromágneses tér jelenségeinek, fogalmainak és törvényeinek, az elektrotechnikában alkalmazott vezető, szigetelő és mágneses anyagok tulajdonságainak, a hálózatelmélet alapjainak, a hálózatanalízis módszereinek témaköreit ölelik fel.

A feladatok megoldásában a következok ismerete segít: Az elektrotechnikai gyakorlatban alkalmazott számítási módszerek használata példák megoldására. Az egy- és háromfázisú transzformátorok működése, szimmetrikus állandósult állapotának vizsgálatára alkalmas alapvető módszerek használata. Villamos biztonságtechnikai és áramütés elleni védelmi feladatok megoldása. Az alapvető elektromechanikai átalakítók mágneses terének és muködési elveinek ismerete. Az elektrotechnika környezetvédelmi vonatkozásai, az elektromágneses össze- férhetőség alapjai.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A jól teljesítés a versenyen (a teljesítmény függvényében) a legalább elégséges elért féléves eredményét 2 jeggyel javíthatja.

MINTA FELADATSOR
Példaként a 2011. évi versenyfeladatokat mutatjuk be.

Minta 1

KATEGÓRIÁK
Nincsenek kategóriák.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A tantárgy honlapján ajánlott digitális, illetve nyomtatott dokumentumok.

TÉMAKÖRÖK
Az elektrotechnika alapjai
Gyakorlati áramkörszámítási technikák és konvenciók
Villamosenergia-átalakítók gyakorlati számítási módszerei
A transzformátorok működése
Az elektromechanikai átalakítók mágneses tere
Az alapvető elektromechanikai átalakítók muködési elvei
Teljesítményelektronikai és villamos hajtástechnikai alapok
Számítógéppel segített szimuláció az elektrotechnikában
Elektrotechnikai környezetvédelem
Villamos biztonságtechnika és áramütés elleni védelem
A villamos energia tárolásának lehetőségei
Elektrotechnikai alkalmazások és fejlődési trendek

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
Vajda István (szerk.): Elektrotechnika. Egyetemi jegyzet. Előkészületben. Elektronikus változata az Interneten elérhető.
Theodore Wildi: Electrical Machines, Drives, and Power Systems, Fifth Edition, Prentice Hall: Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio (USA), 886 pp (2002)
Hálózatszámítási alapok: Dr. George G. Karady Lab Instructor – Ahmed A. Daoud: Energy Conversion and Transport (EEE 360) Course, Department of Electrical Engineering, College of Engineering and Applied Science, Arizona State University
Forgómező, géptípusok szimulációja: Mahmoud Riaz, Sc.D., Professor of Electrical Engineering: Simulation Of Electric Machine And Drive Systems Using Matlab And Simulink Department of Electrical and Computer Engineering, University of Minnesota ((link))
Elektromágneses tér szimulációja: Interactive Power Electronics Seminar (iPES),
Tekercselések szimulációja: Eduardo Lorenzetti Pellini e Clovis Goldemberg Estudo Visual de Máquinas Eléctricas Rotativas, Departamento de Engenharia de Energia e Automaçao Elétricas da Universidade de Sao Paulo
Ferromágneses anyagok, Térvektoros tárgyalás: Ned Mohan, University of Minnesota, Department of Electrical and Computer Engineering, Electric Drive Principles: From Basics to Advanced Vector and Encoder-less Operation,
Electromechanikai rendszerek, szélenergia: Dr J G Zhu, Electromechanical Systems, Electrical Machines and Power Electronics Laboratory, University of Technology, Sydney,
Az energarendszer fejlődése, Hálózatszámítási alapok: Dr. Varjú György, Villamos Enegetika, elektronikus jegyzet,BME Villamos Energetika Tanszék
Tüzelőanyag-cellák: Roger Saillant, President & CEO, Plugpower Fuel Cell Systems, Fuel Cells: After the hype, now what? April 17, 2003
1- és 3-fázisú teljesítmény, szinkronizálás, zárlat szimulációja: Power Systems Laboratory, Delft University of Technology,
A jövő városa: L. I. Chubraeva: Large Scale Applications of Superconductors, Advanced Studies on Superconducting Engineering, Budapest, 2003.
Az elektromechanikai energiaátalakítás alapjai: Dr Retter Gyula: Az egységes villamosgép-elmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1970

Csatolmányok