Jelek és rendszerek

IDŐPONT, HELYSZÍN
November 19. (csütörtök) 8:00-11:00, online

A versenyt ebben a félévben távolléti módon bonyolítjuk le. A feladatlapot a meghirdetett kezdési időpontban emailen küldjük meg a versenyzőknek. A saját kezűleg írott megoldásokat jó minőségben be kell szkennelni (fényképezni), és emailen visszaküldeni a kezdéstől számított 190 percen belül a versenyfelelős oktatóknak.

A versenyre jelentkezni kell a megelőző nap 12:00 óráig a bilicz@evt.bme.hu címre küldött levéllel (név, neptun kód, szak, évfolyam, verseny neve).

A helyezésekhez kapcsolódó tantárgyi kedvezmények ebben a félévben nem érvényesek.

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Dr. Bilicz Sándor és Dr. Gyimóthy Szabolcs

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA

A jelek és rendszerek verseny témája a villamosmérnöki tudományhoz kapcsolódó jel-, rendszer- és hálózatelmélet. Ezeket a témaköröket a “Jelek és rendszerek 1-2.” c. tárgyakban adjuk elő, így a versenyen kitűzött feladatok is alapvetően e tárgyak anyagához kapcsolódnak. Természetesen mind fogalmi tekintetben, mind a szükséges matematikai apparátust illetően a versenyfeladatok a tantárgyi tematikákon túlmutathatnak.

A versenyen 4 független, az értékelésnél azonos súlyúnak tekintett példát tűzünk ki. Ebből 3-at kell a versenyzőnek kiválasztania, és csak e példák megoldását értékeljük. A munkaidő 180 perc. A helyezési sorrendet elsődlegesen a teljes értékűen megoldott példák száma, másodlagosan a részmegoldások értékelése alapján állapítjuk meg.

A versenyen BSc-s hallgatók megjelenésére számítunk, elsősorban a Jelek és rendszerek 2. tárgyat ebben a félévben hallgató évfolyamról.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
Az elért helyezések a Tanszékre történő demonstrátori jelentkezés során előnyt jelentenek. Az I-III. helyezést elért hallgatók a Jelek és rendszerek 2. tárgy összpontszámához (félévközi+vizsgapontszám) a verseny félévében plusz 10 pontot kapnak. Az aláírásszerzéshez azonban félévközben az előírt 20 pontot, illetve a sikeres vizsgához az írásbeli vizsgán a 25 pontot a többletpontok nélkül is el kell érni.

MINTA FELADATSOR
A feladatok nehézségének érzékeltetéséhez minta feladatsort mellékelünk.

Minta 1

KATEGÓRIÁK
Nincsenek kategóriák.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A versenyen minden írásos segédanyag (könyv, jegyzet) és zsebszámológép használható.

TÉMAKÖRÖK
Jel-, rendszer-, és hálózatelmélet.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A felkészüléshez ajánlott irodalom elsősorban az említett tantárgyak tankönyvei, jegyzetei:

Fodor György: Hálózatok és rendszerek (55064)
Fodor György (szerk.): Villamosságtan példatár (TKV 44555)

Csatolmányok