Mesterséges intelligencia és gépi tanulás

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
November 22. szerda 17:00-21:00, “MIGT2023” Microsoft Teams csoport

MEGTEKINTÉS IDEJE, HELYSZÍNE
November 29. szerda 17:00-18:00, “MIGT2023” Microsoft Teams csoport

VERSENYRE JELENTKEZÉS
Jelentkezés: MIGT2023” Teams csoportba a következő csatlakozási kóddal: jcwm1pv

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓK
Pogány Domonkos, Sándor Dániel, Formanek András, Mészáros Tamás, Bolgár Bence, Antal
Péter

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny egy mesterséges intelligencia és gépi tanulás témakörébe tartozó feladat adott teljesítménymetrikák melletti legjobb megoldását várja el, feltételezve egy megszokott informatikai-tudásmérnöki-adatelemzői szoftverkörnyezetet a Python nyelven alapulva.

A versenyfeladat megoldásához szükséges a Python rutinszerű ismerete, különös tekintettel egy prediktív teljesítményt optimalizáló adatelemzés elvégzésére, preferáltan scikit-learn és Pytorch használatával. Előnyt jelent a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék által oktatott Mesterséges intelligencia tárgy teljesítése és tananyagának átfogó ismerete. Továbbá hasznos kiegészítés a tanszék Gépi tanulás tárgyának és Neurális hálózatok tárgyának az ismerete, különös tekintettel azok gyakorlati alkalmazására.

A verseny feladatának megoldásához kreatív ötlet, programozói rutin és átfogó mesterséges intelligenciabeli ismeretek szükségesek.

A versenyt számítógépes környezetben való programozói jellege miatt a hatékony problémamegoldás iránt érdeklődőknek is bátran ajánljuk!

A verseny időtartama 240 perc.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A versenyen jó eredményt elérő hallgatókat igyekszünk előnyben részesíteni, ha a MIT valamelyik fent említett kapcsolódó tantárgyát tanulják éppen. Ennek pontos módja és mértéke az elért eredménytől és a tantárgytól függ. Mesterséges intelligencia, Gépi tanulás, Mesterséges általános intelligencia tantárgyakból bónuszpontokat vagy akár megajánlott jegyet is lehet szerezni.

MINTA FELADAT
A verseny egy feladatból áll, amely egy prediktor létrehozását várja el felhasználva általánosismereteket a mesterséges intelligencia tárgyterületéről és annak optimális kombinációjátadatokkal a megadott teljesítménymetrika mellett. A megoldás pontszámát és helyezését alétrehozott prediktív modell adott bemenet-kimenet formátumú validációs adathalmazon mutatottteljesítménye határozza meg.

KATEGÓRIÁK
A versenyen két kategóriában indulnak a hallgatók: (1) akik nem végezték el a Mesterségesintelligencia tantárgyat és (2) akik teljesítették.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A verseny online távolléti jellegű, a feladat megoldásához tetszőleges számítógépes környezetfelhasználható. Ajánlott rendszerek a következőek: scikit-learn, PyTorch, Keras, Tensorflow..

Emberi segítség igénybe vétele a versenyből történő azonnali kizárást vonja maga után.

TÉMAKÖRÖK

  • Mesterséges intelligencia
  • Gépi tanulás
  • Neurális hálózatok

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK

Russell, S.J. and Norvig, P.,  Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia; Pearson Education Limited,

http://mialmanach.mit.bme.hu/

Altrichter, M., Horváth, G., Pataki, B., Strausz, G., Takács, G. and Valyon, J., 2006. Neurális hálózatok. Panem, Budapest.

http://project.mit.bme.hu/mi_almanach/books/neuralis/index

Python, scikit-learn

https://scikit-learn.org/stable/_downloads/scikit-learn-docs.pdf