Elektromágneses terek

IDŐPONT, HELYSZÍN
November 20. 10:00-13:00, Terem: IE007

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Dr. Bilicz Sándor és Dr. Gyimóthy Szabolcs

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
Az Elektromágneses terek verseny témája a villamosmérnöki alapképzésen előadott, hasonló című tárgy anyagához illeszkedik. A versenyfeladatok természetesen mind a fizikai jelenségek, mind pedig azok matematikai modelljei tekintetében a tantárgyi tematikán túlmutató nehézségűek lehetnek.

A versenyen 4 független, az értékelésnél azonos súlyúnak tekintett példát tűzünk ki. Ebből 3-at kell a versenyzőnek kiválasztania, és csak e példák megoldását értékeljük. A munkaidő 180 perc. A helyezési sorrendet elsődlegesen a teljes értékűen megoldott példák száma, másodlagosan a részmegoldások értékelése alapján állapítjuk meg.

A versenyen BSc-s hallgatók megjelenésére számítunk, elsősorban az Elektromágneses terek alapjai tárgyat ebben a félévben hallgató
évfolyamról.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
Az elért helyezések a Tanszékre történő demonstrátori jelentkezés során előnyt jelentenek. Az I-III. helyezést elért hallgatók mentesülnek az Elektromágneses terek alapjai tárgy szóbeli vizsgabeugrója alól (azaz csak az elméleti kérdésről kell számot adniuk). Emellett dönthetnek úgy, hogy az elméleti kérdést csak a tananyag második felét lefedő tételek közül húzzák ki. Mindezek a kedvezmények csak az adott verseny félévének vizsgaidőszakában, egyszerre és csak egyetlen alkalommal érvényesek.

MINTA FELADATSOR
A feladatok nehézségének érzékeltetéséhez minta feladatsort mellékelünk.

Minta 1

KATEGÓRIÁK
Nincsenek kategóriák.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A versenyen minden írásos segédanyag (könyv, jegyzet) és zsebszámológép használható.

TÉMAKÖRÖK
A villamosmérnöki alapképzésen előadott, hasonló című tárgy anyagához illeszkedik.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A felkészüléshez ajánlott irodalom elsősorban az említett tantárgyak tankönyvei, jegyzetei:

Zombory László: Elektromágneses terek (elektronikus jegyzet)
Fodor György: Elektromágneses terek (55019)
Bilicz Sándor: Elektromágneses terek példatár (55087)
Ezen túlmenően az elméleti villamosságtan témájú klasszikus művek, például:

Simonyi Károly: Elméleti villamosságtan, Tankönyvkiadó, 1967.
Simonyi K., Fodor Gy., Vágó I.: Elméleti villamosságtan példatár, Tankönyvkiadó, 1986.
John David Jackson: Klasszikus elektrodinamika, TypoTex Kiadó, 2010.

Csatolmányok