Mikroelektronika

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Időpont: 2023.05.08. 12:00 – 05.12. 23:59

Hely: ONLINE

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Elektronikus Eszközök Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓK
Bognár György, Ress Sándor

MEGTEKINTÉS IDEJE, HELYSZÍNE
Nincs klasszikus értelemben vett megtekintés, nem is nagyon lehet, mert egy tervezési feladatnak végtelen sok megoldása van, de szívesen beszélgetünk a feladatokról Teams-en vagy élőben. Egy rövid összefoglaló a legjobb megoldásokról fel fog kerülni a verseny végén.

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A versenyfeladatokban elsősorban a Mikroelektronika tárgy ismeretanyaga szerepel, elektronikus eszközök, integrált áramkörökkel kapcsolatos tervezési problémák illetve feladatok szerepelnek. A feladatok megoldásához a mikroelektronika laboron megismert rendszereket (LTSpice, ModelSim) ajánlott használni. A verseny elsősorban a villamosmérnöki szak Mikroelektronika tárgy hallgatóinak szól, de a kar bármely BSc vagy MSc hallgatója résztvehet, számukra a Teams csoportban közzétesszük az edu.vik.bme.hu rendszerben található segédanyagokat.

VERSENYEREDMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A tárgyfelelős döntése szerinti eredmény elérése esetén JELES érdemjegy Mikroelektronika tárgyból.

MINTAFELADATSOR
Minta

Szándékosan van sok feladat, hogy kényelmesen választani lehessen közülük. Az első díjért sem kell az összes feladatot megoldani. Tájékoztatásul a tavalyi versenyben az elméletileg megszerezhető 21 pontból 12 pont megszerzése első díjat ért.

KATEGÓRIÁK
Nincs

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
Minden egyéni segédeszköz, internet, cikkek stb. használható.

TÉMAKÖRÖK
Félvezető eszközök tulajdonságai és konstrukciós kérdései
Integrált áramkörök gyártástechnológiája
CMOS digitális VLSI áramkörök tervezési kérdései
Integrált áramköri tervező rendszerek és szimulátorok
Alapvető analóg és digitális áramköri ismeretek

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
Mojzes I. (szerk.): Mikroelektronika és elektronikai technológia. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.
Székely V.: Elektronika I. Félvezető eszközök, Műegyetemi Kiadó, 55054
A tanszéki honlapon a „Mikroelektronika” tárgy előadási anyagai.

Csatolmányok