Rendszermodellezés

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Április 26. – Május 3.

>> Feladatspecifikáció <<

A leadás módja a következő:

  • A tárgyat 2021. tavaszán hallgatóknak a Moodle felületén lesz erre lehetőségük
  • A tárgyat idén nem hallgatók Gönczy Lászlót keressék emailben

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Gönczy László

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A Rendszermodellezés verseny célja alapvetően a Rendszermodellezés (VIMIAA00) elsőéves mérnökinformatikus tárgyban megismert elméleti módszerek és a konstruktív mérnöki feladatmegoldás kombinációján keresztül valós életből merített problémák megoldása, melyek a modellek alkalmazásának lehetőségeit mutatják be a rendszertervezés és –elemzés különböző feladatainál.

A feladat egy szövegesen megadott specifikáció alapján egy rendszer több aspektusának modellezése.A feladatok kiértékelése során elsődlegesen azt fogjuk vizsgálni, hogy a tárgyban tanultakat mennyire tudja valaki komplex módon, módszeresen alkalmazni, ill. figyelembe fogjuk venni az egyes megoldások alaposságát, egyediségét, ötletességét, átláthatóságát. Emellett azt is meg fogjuk nézni, hogy az egyes modelleket mennyire ellenőrizte a versenyző a tárgyban tanultak szerint (pl. teljesség és determinisztikus viselkedés szempontjai).

A javaslatként megadott modellezési eszközöktől szabadon el lehet térni.A modellezés során az alábbi lépések elvégzését várjuk a résztvevőktől:

1. A rendszer követelményeinek leírása, és ha szükséges, karbantartása a modellek elkészítése során.A leadott megoldásban figyelembe vesszük a követelmények közti kapcsolatok felírását és karbantartását is (ld. később 6 gyakorlat segédanyaga). Ajánlott leadási forma: táblázat (követelmények leírása) + opcionálisan gráf modell a követelmények kapcsolódásáról (eszköz: yEd, dot, PowerPoint, MS Visio). A követelmények kapcsolata a táblázatban is rögzíthető.

2. A rendszer strukturális modelljének elkészítése, ideértve a magas szintű adatmodellt és a rendszer felépítésének strukturális modelljét. Ajánlott leadási forma: gráfmodell (eszköz: yEd, dot, Power Point, MS Visio).

3. A rendszer működését leíró legfőbb folyamat modelljének elkészítése.Ajánlott beadási forma: folyamatmodell, eszköz: Camunda Modeler (vagy “rajzolóprogramként” MS Visio, vagy akár a tárgyban használ jelölésrendszer ppt-n).

4. A rendszer egyes komponenseinek viselkedése. Ajánlott leadási forma: állapotgép, eszköz: Yakindu.

5. TeljesítménymodellA rendszerrel kapcsolatban meg fogjuk adni a magas szintű teljesítmény elvárásokat, ill. a rendszer által használt főbb erőforrásokat. Ez alapján a pályázó feladata egyfelől néhány olyan metrika definíciója, melyek kiértékelésével eldönthető, hogy a rendszer megfelel-e a felhasználói elvárásoknak, másfelől feladat a rendszer néhány kiválasztott paraméterének változtatásával érzékenységvizsgálat elvégzése. Pluszként értékeljük, ha valaki a különböző paraméterek által meghatározott jellemzőket grafikusan ábrázolja a tárgy Vizuális adatelemzés anyagát felhasználva.

6. A rendszerterv egésze (konzisztencia, alapos kidolgozás)

AJÁNLOTT LEADÁSI FORMA
Két formában várjuk a feladatot:
A 3. feladatban megalkotott modell (egy részlete, vagy absztrakciója) alapján vagy valamilyen strukturált formában (szövegesen, ppt-ben, stb.) elvégzett számításként, vagy a 3. feladatban megalkotott modell megfelelő kiegészítése után a BIMP szimulátor használatával (http://bimp.cs.ut.ee/).

A leadáshoz az alábbiakat várjuk:
Minden elkészült részfeladathoz megfelelő modell (forrás formátumban – sct,bpmn, stb. – és kép/pdf formában).
Ezeket felhasználva egy összefoglaló dokumentum (Rendszerterv), amely tartalmazza a modellezési folyamat és az egyes modellek leírását, értékelését és a modelleket képként.

MINTA FELADATSOR
A versenyre történő felkészülés során alapvetően a Rendszermodellezés tárgy gyakorlati feladatait (ld. tárgyhonlap) ajánljuk. Külön felhívjuk figyelmet a “csillagos” feladatokra.

KATEGÓRIÁK
A versenyen az elsőéves és a felsőbbéves hallgatók teljesítményét külön kategóriában értékeljük.

TÉMAKÖRÖK
Az érintett témakörök többek között:

  • Modellek építése, követelmények értelmezése
  • Modellek ellenőrzése, tesztelés, formális modellellenőrzés
  • Strukturális és dinamikus modellezés
  • Folyamatok modellezése és végrehajtása
  • Teljesítménymodellezés
  • Vizuális feltáró adatelemzés

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A felkészüléshez ajánljuk az alábbiakat: