Rendszermodellezés

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Időpont: 2022.05.06. 10-12 óra

Helyszín: IB027

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Dr. Gönczy László

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A Rendszermodellezés verseny célja alapvetően a Rendszermodellezés (VIMIAA00) elsőéves mérnökinformatikus
tárgyban megismert elméleti módszerek és a konstruktív mérnöki feladatmegoldás kombinációján keresztül valós
életből merített problémák megoldása, melyek a modellek alkalmazásának lehetőségeit mutatják be a
rendszertervezés és –elemzés különböző feladatainál.
A verseny során alapvetően nem a tárgyi ismeretekre, hanem a modellezési/elemzési megközelítések alkalmazására
és a problémamegoldásra helyezzük a hangsúlyt.
A verseny időtartama 100 perc.

MINTA FELADATSOR
A versenyre történő felkészülés során alapvetően a Rendszermodellezés tárgy gyakorlati feladatait (ld. tárgyhonlap)
ajánljuk. Külön felhívjuk figyelmet a “csillagos” feladatokra.

KATEGÓRIÁK
A versenyen az elsőéves és a felsőbbéves hallgatók teljesítményét külön kategóriában értékeljük.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A versenyen segédeszköz (ideértve a mobiltelefont és a számológépet) nem használható.

TÉMAKÖRÖK
Az érintett témakörök többek között:

  • Modellek építése, követelmények értelmezése
  • Modellek ellenőrzése, tesztelés, formális modellellenőrzés
  • Strukturális és dinamikus modellezés
  • Folyamatok modellezése és végrehajtása
  • Teljesítménymodellezés
  • Vizuális feltáró adatelemzés

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A felkészüléshez ajánljuk az alábbiakat:

  • A tárgyhonlapon (https://edu.vik.bme.hu/course/view.php?id=8279 elérhető anyagokat, különösen a gyakorlatok kiegészítő (*-os) feladatait, az előadásokhoz/gyakorlatokhoz tartozó videó anyagokat és a gyakorlati anyagot összefoglaló feladatgyűjteményt. Fontos: aki nem 2022-ben hallgatja a tárgyat, írjon a tárgyfelelősnek hozzáférésért!
  • Az Allen-féle intervallumlogika átismétlését: ld. Folyamatmodellezés előadás, illetve példa szinten https://www.ics.uci.edu/~alspaugh/cls/shr/allen.html (az “Operations on relations” rész előtti leírás)
  • A tanszéki honlapon elérhető összefoglalót szoftverek formális ellenőrzéséről: https://ftsrg.mit.bme.hu/remo-jegyzet/software-verification.pdf

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A felkészüléshez ajánljuk az alábbiakat:

A 2022. tavaszi verseny esetében az összes, a VIMIAA00 tárgyat a félévben felvett hallgatók közül a dobogós helyezést elérőknek, a tárgy ZH-ját 100% eredménnyel jóváírjuk. A házi feladat teljesítése, valamint a megfelelő
számú gyakorlati részvétel továbbra is szükséges az érdemjegy (és a kredit) megszerzéséhez.

A leadás módja a következő:

A tárgyat 2022. tavaszán hallgatóknak a Moodle felületén lesz erre lehetőségük.
A tárgyat idén nem hallgatók Gönczy Lászlót keressék emailben