Szoftvertechnológia

IDŐPONT, HELYSZÍN
November 20. (szerda) 8:00-11:00, IB140

MEGTEKINTÉS
November 28. (csütörtök) 12:30-13:00, IL415

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
VIK IIT

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Dr. Balla Katalin (balla@iit.bme.hu)

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny egyik része (30 perc) feleletválasztós kérdéseket tartalmaz a Szoftvertechnológia tárgy tananyagából.
A másik részben (150 perce) a hallgatóknak esettanulmányok kapcsán kell a szoftvertechnológiához, és kiemelten a szoftverfejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó tudásukat alkalmazniuk. Az esettanulmányok szoftverfejlesztő cégek problémáit írják le, melyeket a hallgatóknak fel kell ismerniük és megoldást kell javasolniuk rájuk. Az agilis munkavégzés és a CMMI modell alkalmazása kiemelt hangsúlyt kapnak az esettanulmányokban.

VERSENYEREDMÉNY BESZÁMÍTÁSA
Megajánlott jegy Szoftvertechnológia tárgyból a helyezést elérőknek. Vizsgán felhasználható bónusz dicséretben részesülőknek.

MINTA FELADATSOR
A feleletválasztós kérdések hasonlóak a tanórákon megoldottakhoz.

Esettanulmány-minta (egyszerűsített; a versenyen ennél komplexebb feladat várható!):

Egy szoftverfejlesztő cégnél mindenki legjobb tudása szerint dolgozik, a vezetőség mégsem elégedett a teljesítménnyel, mondván, hogy teljesen kiszámíthatatlan, mikorra készülnek el a projektek, és emiatt a várható bevételekre vonatkozóan még a következő hónapra sincs információ.
A munkatársak arra panaszkodnak, hogy a sok teljesítendő adminisztrációs feladatot csak munkaidőn kívül tudják elvégezni.
Ön kérik fel, hogy tanácsot adjon a helyzet javítására vonatkozóan.
Az Ön feladata:
Fogalmazza meg, hogy – a birtokában levő információk alapján – milyen folyamatokkal lehet probléma a cégnél, és melyikkel milyen jellegű a probléma! Azonosítsa a problémás elemeket a CMMI-DEV v1.3 modellt alapul véve!
Készítsen folyamatfejlesztés tervet a következő évre, melyben írja le legalább a következőket: milyen folyamatokat fejlesztene, miért éppen azokat; pontosan miben állna a fejlesztés, kiket vonna be a folyamatfejlesztésbe.
Ha sikerül végrehajtani a folyamatfejlesztési tervet, vajon a cég elér-e egy bizonyos CMMI érettségi szintet? Melyik érettségi szint lenne ez?
Indokolja meg válaszát.

KATEGÓRIÁK
A versenyen elsősorban a tárgyat jelenleg hallgatók részvételére számítunk, de versenyezhetnek felsőbb éves hallgatók is. Nincsenek külön kategóriák, mindenki ugyanazt a feladatsort kapja.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A feleletválasztós kérdésekhez NEM használható segédeszköz.
A verseny a – külön lapra nyomtatott – feleletválasztós kérdések megoldásával kezdődik. 30 perc elteltével a feleletválasztós kérdéseket tartalmazó lapot be kell adni.
Ezt követően, az esettanulmányok kidolgozása során bármilyen, nem humán segítség használható, beleértve az internetet (max. 1 böngésző ablak, laptopról!), és könyveket is.
Emberi segítség igénybe vétele, a versenyzők egymás közötti kommunikációja a versenyből történő azonnali kizárást vonja maga után.

TÉMAKÖRÖK
Szoftverfolyamat-fejlesztési modellek és folyamataik (mérnöki, támogató, projektirányítási, szervezeti), kiemelten: CMMI-DEV v1.3. Agilitás a szoftverfejlesztésben.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A Szoftvertechnológia tárgy tananyaga, előadások diái és kiegészítő anyagai. A tárgy oktatása során végzett gyakorlatok, a hallgatók által tartott kiselőadások.
A CMMI-DEV v1.3 modell leírása, például itt:
https://cmmiinstitute.com/resource-files/public/marketing/document/cmm-development-v1-3-quick-reference-guide

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2010_005_001_15287.pdf

https://www.wibas.com/cmmi/cmmi-for-development-cmmi-dev-v13