Kőnig Dénes Diszkrét Matematika

A VERSENY HIVATALOS OLDALA
www.cs.bme.hu/konig

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Időpont: 2024.04.30. 17:00-19:30
Helyszín: IB025

MEGTEKINTÉS IDEJE, HELYSZÍNE
A megtekintésre vonatkozó információkat a verseny után tesszük közzé a verseny hivatalos oldalán: www.cs.bme.hu/konig.

>>RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK JELZÉSE<<
A részvételi szándék jelzése ajánlott, de nem kötelező. Az űrlapot kitöltő hallgatóknak mindenképp biztosítunk helyet és feladatsort, a többiek számára ezt a terem kapacitásáig tudjuk garantálni.”

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék (cs.bme.hu)

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Fleiner Tamás (fleiner@cs.bme.hu), Balázs Barbara (bbarbara@cs.bme.hu)

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A versenyen szereplő feladatok a tanszék által a mérnökinformatikus képzésen oktatott Bevezetés a Számításelméletbe, illetve a villamosmérnök képzésen oktatott Számítástudomány alapjai kurzusokon elsajátított kombinatorikai és gráfelméleti ill. lineáris algebra alapokra épülnek. Azokat a hallgatókat várjuk a versenyre, akiknek a fenti tárgyak gyakorlatain előkerülő feladatok megoldása/ megértése nem okozott különösebb problémát.
A feladatok eltérő nehézségűek, többségük kimondottan gondolkodtató. Akárcsak a Zh-kon, részpontszámok is szerezhetők, nem csak a kifogástalan megoldásokat díjazzuk.
Munkaidő: 150 perc, segédanyag nem használható.
A versenyen bármely VIK-es BSc vagy MSc, illetve TTK-s BSc hallgató részt vehet.
A verseny névadója, Kőnig Dénes (Budapest, 1884. szeptember 21. – Budapest, 1944. október 19.) a műszaki egyetem volt tanára, és az első
gráfelméleti könyv szerzője.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A versenyen nyújtott jó teljesítmény előnyt jelent a tanszékre leadott demonstrátori pályázat elbírálásánál. Továbbá azon kiemelkedő eredményt elérő mérnökinformatikus hallgatókat, akik ebben a félévben végzik a BSz2-t vagy az Algoritmuselméletet, IMSc-pontokkal jutalmazzuk.

MINTA FELADATSOR
Az eddig kiadott versenyfeladatsorok megtekinthetők a verseny hivatalos oldalán: www.cs.bme.hu/konig.

KATEGÓRIÁK
A versenyen az elsőéves és a felsőbbéves hallgatók teljesítményét külön kategóriában értékeljük.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

TÉMAKÖRÖK
Kombinatorika, gráfelmélet, lineáris algebra.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A versenyre való felkészülés nem igényel a BSz1, Bsz2 és SzA tárgyak teljesítéséhez szükséges készülésen túlmutató munkát.
A témakörökhöz tartozó alapfogalmakat és tételeket azonban hasznos lehet feleleveníteni, ehhez nyújtanak segítséget az alábbi könyvek, jegyzetek és feladatgyűjtemények.

  • Katona Y. Gyula – Recski András – Szabó Csaba: A számítástudomány alapjai, TypoTeX Kiadó, 2003.
  • Fleiner Tamás: nagy, egyesített szuperjegyzet (http://www.cs.bme.hu/~)
  • Elekes György – Brunczel András: Véges matematika, ELTE jegyzet
  • Lovász László – Pelikán József – Vesztergombi Katalin: Diszkrét matematika, TypoTeX Kiadó, 2003.
  • Hajnal Péter: Gráfelmélet, Polygon Kiadó, 2003.
  • Friedl Katalin – Recski András – Simonyi Gábor: Gráfelméleti feladatok, TypoTeX Kiadó, 2006.
  • Elekes György: Kombinatorika feladatok, ELTE jegyzet
  • Lovász László: Kombinatorikai problémák és feladatok, Typotex Kiadó, 2008.
  • Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok, JATE Polygon Kiadó, 2005.