Kvantum informatika és kommunikáció

A VERSENY NEVE
Kvantum informatika és kommunikáció verseny
(quantum Computing and Communications Competition)

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Hálózati rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Imre Sándor, imre@hit.bme.hu, Bacsárdi László, bacsardi@hit.bme.hu

IDŐPONT, HELYSZÍN
November 09. 14:15-17:15, QBF10

MEGTEKINTÉS
November 23. 8:00-10:00, IB121

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny a kvantum informatika és kommunikáció szakterülethez kapcsolódó VIK-es tantárgyak köré szerveződik, de a feladatokhoz igénybe vehető segítségek széleskörű mivolta miatt nemcsak a tárgyakat hallgatók, hanem a témakör iránt érdeklődő, más forrásokból ismeretet szerzett versenyzők számára is nyitott és ajánlott.
A verseny során a tárgyi ismeretek mellett a problémamegoldó képességre helyezzük a hangsúlyt.
A verseny időtartama 120 perc.

VERSENYEREDMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A verseny első 3 helyezettje megajánlott jegyet kap a Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba (VIHIAV06) vagy a Kvantum-informatika és kommunikáció (VIHIMA14) tantárgyból, valamint meghívást az éves Kvantum Vacsorára. A további eredményesen szereplők pedig ezen tárgyak félévközi követelményei közül (ZK-k, HF) a hallgató által választott egyiket maximális pontszámmal veszünk teljesítettnek.

MINTA FELADATSOR
A versenyen négyféle feladattal találkoznak a részvevők:

  • Esszé kérdés: a témakörhöz kapcsolódó algoritmusról/protokollról, műszaki megoldásról kell
    áttekintést/értelmezést adni.
  • Totó: feleletválasztós kérdéssorozat a témakörből, mely az általános tájékozottságot teszteli beleértve szakmai és tudománytörténeti kérdéseket is.
  • Számítási feladat: kvantumregiszterek és logikai kapuk működésének elemzése.
  • Tervezési feladat: adott specifikációnak megfelelő kvantum algoritmus/protokoll/berendezés blokkvázlatának megtervezése, a működés leírása.

KATEGÓRIÁK
Nincsenek külön kategóriák, a versenyen bármely VIK-es BSc vagy MSc hallgató részt vehet

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
Bármilyen, nem humán segítség használható beleértve az internetet (max. 1 böngésző ablak!) és könyveket is. Emberi segítség igénybe vétele a versenyből történő azonnali kizárást vonja maga után.

TÉMAKÖRÖK
Minden, ami az informatikában és távközlésben köthető a kvantum mechanikai elvek alkalmazásához. Algoritmusok, hardver, protokollok, titkosítás, teleportálás stb.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
http://www.mcl.hu/quantum//courses.html