Infokommunikáció

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Időpont: 2024.05.09. 16:00-19:00

Helyszín: IE220

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Varga Pál

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék által oktatott és kutatott tudományterületek közül elsősorban azokat fedi le, amelyekkel a hallgatók már az alapképzésben megismerkedhetnek. Bár a verseny szervezésében, a feladatok előkészítésében és értékelésében az Infokommunikáció (VITMAB03) tárgy oktatói vesznek részt, az érintett témakörök a tárgy tananyagánál szélesebb átfogást kívánnak elérni.

A versenyre előkészített feladatok csak kis mértékben építenek a lexikális tudásra, fontosabb, hogy a versenyen induló hallgató széleskörű ismeretekkel rendelkezzék az érintett témakörökben, átlássa az összefüggéseket és képes legyen az elemi ismeretekből mérnöki megoldást szintetizálni. Az összes feladatot a verseny időtartama alatt talán csak legkiemelkedőbb képességű hallgatók tudják megoldani, de ezt nem is várjuk el. Az eddigi tapasztalatok alapján a megszerezhető pontszámok 65-70 %-a elegendő lehet az első helyezés megszerzéséhez és a díjazás szabályait is ennek megfelelően alakítottuk ki. A verseny időtartamát a feladatsor alapján határozzuk meg, általában 3-4 óra közötti idővel lehet számolni.

Minthogy a verseny az alapképzésbeli Infokommunikáció tantárgyhoz kapcsolódik leginkább, ezért azoknak ajánljuk, akik a tárgyat hallgatják vagy már levizsgáztak belőle. Az előbbiek esetén a sikeres szereplést a vizsgán elért eredménybe is beleszámítjuk az alábbi módon:

A versenyen legfeljebb 3 helyezést osztunk ki, ugyanakkor az 1., 2. illetve 3. helyezésnek alsó korlátja az elért 65, 60, illetve 55 %-os teljesítmény.
Az 55 % felett teljesítő hallgatók megajánlott jelest kapnak, ha egyébként az aláírást megszerzik.
Rajtuk kívül vizsgakönnyítést kapnak azok a hallgatók, akik a megszerezhető pontok 50, 45, illetve 40 %-át összegyűjtik. Ők sorrendben a két jegy közötti ponttávolság 3/3-át, 2/3-át illetve 1/3-át kapják legalább elégséges vizsga esetén.
A feladatok értékelésénél nemcsak a teljes megoldást díjazzuk, hanem a megoldás irányába mutató javaslatokat is. Az újszerű, innovatív, szép megoldások bónuszpontokat érhetnek.
A szervezők ugyanakkor a helyezések és az egyéb jutalmak kiosztásánál fenntartják az egyéni mérlegelés lehetőségét (például nem osztunk ki első helyezést, ha nincs megfelelő szintű dolgozat).
Eredményes versenyzést kívánunk minden résztvevőnek!

A TMIT oktatói csapata

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A tárgyat hallgatók számára a sikeres szereplés a vizsgán elért eredménybe is beleszámít, kiemelkedő eredmény esetén megajánlott jelest is eredményezhet.

MINTA FELADATSOR
Példaként az 2011. évi versenyfeladatokat mutatjuk be. Az egyes részfeladatok végén közöljük a feladatok pontozását, ami segít az egyes feladatok nehézségének megítélésében is.

Minta 1

KATEGÓRIÁK
Nincs

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
Általában csak számológép, négyjegyű függvénytáblázat és logarléc használatát engedjük meg. DE csak most, csak itt, csak ebben a szemeszterben: bármilyen segédeszköz használható.

TÉMAKÖRÖK
Az érintett témakörök többek között:
Hang, hallás, kép, látás, képfelbontás, alkalmazások.
Mintavételezés és kvantálás
Analóg és digitális hangjelek jellemzői, a jeltömörítés
Rádiócsatorna, rádiós összeköttetések jellemzése
Digitális átvitel alapsávon
Analóg és digitális modulációk és infokommunikációs alkalmazásaik
Információ- és kódelmélet

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A versenyre felkészülni leginkább az alapvető ismeretek felidézésével lehetséges. Hasznos lehet az Infokommunikáció tárgy ajánlott irodalmában felsorolt könyvek áttekintése.

Csatolmányok